free stats
Logo

Съдържание за възрастни

Потвърдете, че сте
навършили 18 години

Условия на сайта

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия регулират ползването на интернет-сайта intimno.bg, качването и свалянето на информация от сайта, ползването на услугите, предлагани в сайта, както и взаимоотношенията на intimno.bg с потребителите на услугите, предлагани на сайта. Моля, прочетете внимателно настоящите Условия, преди да използвате услугите ни!

 • - Сайтът intimno.bg се управлява от Забавления онлайн ЕООД с ЕИК 206258867, седалище и адрес на управление в гр. Русе (наричан по-долу за краткост АДМИНИСТРАТОР)
 • - Сайтът intimno.bg е виртуален ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България, предназначен да дава възможност на своите потребители да осъществят контакт помежду си с точно определена цел – намиране на сексуален партньор.
 • - Осъществяването на сексуален контакт между потребителите, в резултат на посредничеството на intimno.bg не е обвързано със заплащане от страна на потребителите в полза на Администратора. Предоставянето на сексуални услуги срещу заплащане чрез intimno.bg е абсолютно забранено.
 • - Администраторът, чрез intimno.bg, предоставя на потребителите срещу регистрация, а когато това е предвидено и срещу заплащане, ползването на определени услуги при спазване от страна на потребителите на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България. Платените услуги не са свързани с извършването на сексуални услуги срещу заплащане в полза на Администратора или на трети лица. Администратора си запазва правото за ползването на определени услуги да поставя допълнителни условия, за които ще уведомява потребителите по подходящ начин.
 • - Администраторът не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях и услугите, предоставяни чрез intimno.bg

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

 • - За да използва услугите, предоставяни чрез intimno.bg потребителят има възможността да се регистрира в сайта, като потребителят е длъжен да попълни електронна форма за регистрация и да декларира съгласие с настоящите Общи условия независимо в коя платформа се регистрира. Ползването на intimno.bg от непълнолетни лица е напълно забранено.
 • - Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят изрази съгласие с Общите условия той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.
 • - Администраторът си запазва правото да записва IP адреса на потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия. Администратора се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица с изключение на случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи като полиция, съд, прокуратура и други подобни.
 • - При регистрацията си в intimno.bg всеки потребител заявява потребителско име/имейл/ и парола, с които ще ползва услугите на сайта. Потребителят се задължава да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица.

Администраторът не носи отговорност за вреди настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

ДОГОВОР

 • - Регистрацията на потребител в intimno.bg има силата на съгласие за сключване на договор между него и Администратора. Незабавно след регистрацията си потребителят получава на посочения от него e-mail адрес съобщение, с линк за потвърждение на регистрацията си в сайта и за сключване на договора.
 • - Когато потребителя желае да използва някоя от платените услуги, предоставяни от Администратора, той прави конкретна заявка въз основа на сключения между страните договор. За платената заявка се прилагат правилата на настоящите общи условия, доколкото за съответната услуга не е предвидено друго. Администратора предоставя на потребителя достъп до заявената платена услуга веднага след плащане на цената.

ПРИЛОЖИМОСТ И ПРОМЯНА

 • - Разпоредбите на общата част се прилагат за всички услуги, предоставяни чрез intimno.bg, доколкото за тях не се предвидени отделни правила.
 • - Администратора има право да променя едностранно настоящите общи условия, за което се задължава да уведоми потребителя в подходящ срок и по подходящ начин.

ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ

 • - Заглавията и текста на обявите се изписват задължително на български (кирилица).
 • - Заглавието трябва точно да описва съдържанието на обявата.
 • - Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация и снимки. Публикуването на текстове на различни теми, не касаещи конкретни стоки и услуги.
 • - Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Публикуването на чужди снимки и лични данни целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.
 • - Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.
 • - Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика.
 • - Забранява се публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията. В това число телефони, уеб адреси, скайп и др.
 • - Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел.
 • - Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви.
 • - Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в няколко рубрики или райони.
 • - Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни) в рубрика различна от секс по телефона. Такива обяви ще бъдат премахвани.
 • - Забранено е публикуването на снимки с откровено порнографско съдържание. Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.
 • - Забранено е публикуването на чужди снимки. Снимки свалени от интернет, независимо дали са собствени или не. Снимки съдържащи уебсайт или лого. Такива снимки ще бъдат изтривани. Може да се публикуват само лични, необработвани снимки, директно свалени от фотоапарат или мобилен телефон.
 • - Обявата в intimno.bg се публикува веднага или изчаква да бъде прегледана и одобрена от модератор/администратор преди да стане активна.

НЕ СЕ ДОПУСКАТ СНИМКИ:

 • - Свалени от интернет.
 • - Свалени или прехвърлени чрез Facebook, Viber, WhatsApp или друга програма.
 • - Обработвани със софтуер.
 • - С големина под 1,2 MB.
 • - Които съдържат контактна информация (телефон, e-mail, лого на друг сайт и т.н).
 • - Снимки с открито порнографско съдържание.
 • - Сниман монитор, екран, скрийншот или снимка на снимка.
 • - На които присъстват едно или няколко лица, нямащи общо с обявата (например: снимки на публични места или други хора в стаята).

САНКЦИИ:

 • - При първо нарушение - oбявата ще бъде изтрита.
 • - При второ нарушение - ще бъде изтрит профила/цялата регистрация (заедно с всички присъстващи обяви).
 • - ВАЖНО! При качване на ЧУЖДИ СНИМКИ имаме право да изтрием профила/цялата регистрация без предупреждение още при първо нарушение.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЯВИТЕ

 • - Обявите се публикуват за срок от три месеца. Обявите се архивират автоматично в профила на потребителя, ако през този период не бъдат обновени. С всяко обновяване на обявата се подновява нейния тримесечен срок. Потребителят може и сам да архивира/изтрие свои обяви.
 • - Архивираните обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време в рамките на един месец от архивирането им чрез натискането на бутона „Активиране“ или „Редакция“ на обявата. Ако не бъдат активирани през този период обявите се изтриват автоматично.
 • - Корекциите на обявите са неограничени и безплатни.
 • - Отказани обяви са спрени обяви на потребителя поради нарушение на правилата за публикуване. Ако не бъдат редактирани от потребителя и в последствие одобрени, обявите се изтриват автоматично след 24 часа.
 • - Обяви спрени след основателно оплакване се изтриват веднага.
 • - Всеки профил има право на до 3 безплатни, активни обяви. Може да поддържа неограничен брой платени обяви.
 • - intimno.bg, Ви предоставя и възможност да рекламирате своите обяви, чрез заплащане на следните услуги
 • 1. PRO обява - с която може да направите обявата си по-забележима за потребителите на сайта. Обявата се показва с най-голяма снимка и атрактивно оформление в сравнение с VIP и TOP обявите. Отбелязва се със знак, който я отличава от останалите обяви.
 • 2. TOP обява - с която можете да направите обявата си по-забележима за потребителите на сайта. Обявата се показва преди VIP обявите , с по-голяма снимка и по-атрактивно оформление. Отбелязва се със знак, който я отличава от останалите обяви.
 • 3. VIP обява - с която можете да направите обявата си по-забележима за потребителите на сайта. Обявата се показва преди безплатните обяви (след TOP обявите). Отбелязва се със знак, който я отличава от останалите обяви.
 • - Условията за ползване на конкретна платена услуга са индивидуални за всяка услуга и са изрично описани на съответното място.
 • Всички цени са с включен ДДС.
 • - Тези услуги, могат да бъдат заплатени чрез потребителски портфейл, видим в профила Ви и чрез SMS.
 • - Потребителският портфейл може да бъде зареждан със суми, по Ваш избор, чрез използване на някой от начините, предложени в Платформата. Заредените суми в портфейла може да използвате неограничено във времето.
 • - В зависимост от размера на заредените суми, в потребителския Ви портфейл, може да получите безплатно различен размер „бонуси”, които имат парично измерение и също може да използвате за промотиране на обявите Ви. Получените бонуси не се осребряват или възстановяват по какъвто и да е начин от Администратора.
 • Администраторът си запазва правото, да променя цената на платените услуги по всяко време, както и правото да променя начините, по които могат да бъдат използвани.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 • - Потребителите имат право да ползват услугите, предоставяни от Администратора чрез intimno.bg, при спазване на настоящите общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги, и законодателството на Република България.
 • - Потребителят има право да се регистрира от един имейл само с един потребителски профил в intimno.bg и да използва услугите, предоставени от Администратора
 • - Във връзка с ползването на предоставените от Администратора чрез intimno.bg услуги, потребителят е длъжен:
 • 1. да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България
 • 2. да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно Администратора
 • 3. да не накърнява по какъвто и да било начин правата на Администратора, както и на трети лица.

ОТГОВОРНОСТ

 • - Предвид факта, че intimno.bg е сайт за контакт между потребителите на сайта с цел намирането на подходящ сексуален партньор, Администратора не носи отговорност за съдържанието на публикуваните профили, за истинността и актуалността им. В случай, че потребител на сайта претърпи вреди в резултат на неистинност или неактуалност на даден профил, отговорността за това се носи от публикувалия го потребител.
 • - Предвид факта, че коментарите относно потребителите на сайта, публикувани в intimno.bg са мнения на други потребители, Администратора не носи отговорност за конкретните съдържанието на коментарите. В случай, че дадено лице се чувства засегнато от публикуван за него коментар, отговорността за това следва да се понесе от лицето, публикувало коментара.
 • - В случай, че в резултат на недобросъвестни действия по предходните 2 точки от страна на потребител на intimno.bg, Администратора претърпи вреди, потребителят е длъжен да обезщети Администратора за всички претърпени вреди, включително платени обезщетения на трети лица, такси и разноски, адвокатски хонорари и други подобни. Потребителят е длъжен да обезщети Администратора и в случаите, когато действията са извършени от трети лица, на които той е предоставил за ползване потребителското си име и паролата в intimno.bg

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 • - В случай, че някоя от страните по договора не изпълни някое от задълженията си по него, другата страна може да прекрати договора без предизвестие.
 • - Настоящият договор се прекратява автоматично при прекратяване на дейността на Администратора и/или при спиране на поддръжката на сайта intimno.bg от Администратора
 • - В случай на неактивност от страна на потребителя повече от 3 месеца, договора се прекратява автоматично и профила на потребителя се изтрива завинаги.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • - За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.
 • - Всички противоречия, възникнали между Администратора и потребителите на intimno.bg ще се разрешават чрез преговори, а когато такова не може да бъде постигнато, споровете ще се решават от компетентния съд.